Οργανωτική Επιτροπή

committees

Γιάτας Δ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Κούκης Ν., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Μακρυπόδης Β., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ρούσσινος Δ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Σιφακάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Α/θμια Εκπαίδευση
Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συντονιστής Συνεδρίου
Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης