Το Συνέδριο

logoΤο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Θα διεξαχθεί στην Κόρινθο στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνει παρουσιάσεις επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση και στη δια-βίου μάθηση που βασίζονται σε ανοιχτό περιεχόμενο και ανοιχτές παιδαγωγικές μεθόδους.

IMG_0299Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα βασίζεται στην επιστημονική πρωτοτυπία και σημασία του αντικειμένου που μελετούν. Εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο αναμένεται να περιληφθούν, μετά από κρίση, σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και της Ηλεκτρονικής Μάθησης.

 

Poster_2