Επιστημονική Επιτροπή

committees Συντονιστική Επιστημονική Επιτροπή
Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
Μικρόπουλος T. A., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστημονική Επιτροπή
Αβούρης Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστασιάδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντωνίου Π., Πανεπιστήμιο Θράκης
Βρέλλης Ι., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γαβρηλάκης Κ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γόγολου Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δημητρακοπούλου Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημητριάδης Σ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζαράνης Ν., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καζανίδης Ι., Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Καλογιαννάκης Μ., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρασαββίδης Η., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρατράντου Α., Πανεπιστήμιο Πατρών
Κλωνάρη Κ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κόλλιας Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
Κουτρομάνος Γ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κουτσογιάννης Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κυνηγός Χ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λαδιάς Α., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Λέπουρας Γ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μακράκης Β., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μεγάλου Ε., ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Μητροπούλου Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μητσικοπούλου Β., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μικρόπουλος T. A., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μιχαηλίδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μπέλλου Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπίκος Κ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπράτιτσης Θ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Νικολοπούλου Κ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νταραντούμης Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ξέστερνου Μ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ξυνόγαλος Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οικονομίδης Α., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παγγέ Π., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παλαιγεωργίου Γ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παναγιωτακόπουλος Χ., Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπανικολάου Κ., ΑΣΠΑΙΤΕ
Παπαστεργίου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παρασκευά Φ., Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πιντέλας Π., Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολίτης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ραβάνης Κ., Πανεπιστήμιο Πατρών
Ράπτης Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σάμψων Δ., Πανεπιστήμιο Πειραιά
Σατρατζέμη Μ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σοφός Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τσάκωνας Π., Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τσέλιος Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
Τσιάτσος Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσιβάς Α., Δρ. Επιστημών Αγωγής
Τσιτουρίδου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Φαχαντίδης Ν., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Φεσάκης Γ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φωκίδης Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χατζηκρανιώτης Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χατζηλεοντιάδης Λ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χατζηλεοντιάδου Σ., Πανεπιστήμιο Θράκης
Χρυσοστόμου Σ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ψύλλος Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ψυχάρης Σ., ΑΣΠΑΙΤΕ