Πρόσκληση Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους επιστήμονες και ερευνητές να υποβάλουν εργασίες που αφορούν αποκλειστικά σε ερευνητικά αποτελέσματα, αναπτυξιακά έργα, μελέτες και εφαρμογές σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου.

Το Συνergasiesέδριο καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Διάρκεια παρουσίασης 20 λεπτά.

Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν ερευνητικούς σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέα προϊόντα και εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ερευνητικά προγράμματα ή διδακτορικές διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Διάρκεια παρουσίασης 15 λεπτά.

Συμπόσια (Workshops): Οι συνεδρίες Συμποσίου αφορούν ένα ειδικό θέμα σχετικό με το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και την Ανοικτή Ηλεκτρονική Μάθηση που ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική κοινότητα, είναι καινοτόμο ή επιδέχεται διαφορετικές προσεγγίσεις. Διάρκεια 90 λεπτά.

Για κάθε τύπο εργασίας, ο συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν για κρίση εκτεταμένη περίληψη μιας σελίδας (περίπου 350 λέξεις), σύμφωνα με το υπόδειγμα περιλήψεων του Συνεδρίου.

Υποβολή εργασιών μέσω email στον λογαριασμό του συνεδρίου eloer@uop.gr.


Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εργασιών: 15 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου 2019

Ενημέρωση αποδοχής: 1 Δεκεμβρίου 2019

Εγγραφή συνέδρων: 15 Νοεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2019

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 13-14 Δεκεμβρίου 2019