Πρόγραμμα Συνεδρίου

Κεντρική Ομιλία

Curtin Staff Portrait-77Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Ψηφιακή Διδασκαλία και Μάθηση
(Educational Data Literacy for Online Teaching and Learning)

Καθηγητής  Δημήτριος Σάμψων

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.