Υποβολή εργασιών

Για κάθε τύπο εργασίας, ο συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν για κρίση εκτεταμένη περίληψη μιας σελίδας (περίπου 350 λέξεις), σύμφωνα με το υπόδειγμα περιλήψεων του Συνεδρίου.

Υποβολή εργασιών μέσω email στον λογαριασμό του συνεδρίου eloer@uop.gr.

Δείτε σχετικά εδώ…


Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εργασιών:  15 Νοεμβρίου  25 Νοεμβρίου 2019

Ενημέρωση αποδοχής: 1 Δεκεμβρίου 2019

Εγγραφή συνέδρων: 15 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2019

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 13-14 Δεκεμβρίου 2019