Οργανωτική Επιτροπή

committees
Βραχνός Ευρυπίδης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Γάκη Ο., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Α/θμια Εκπαίδευση
Γιάτας Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Κούκης Ν., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Κουτσοδήμου Κ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Μακρυπόδης Β., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπάκουλη Β., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Α/θμια Εκπαίδευση
Τσιόπελα Δ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση
Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συντονιστής Συνεδρίου
Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης