Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0
(Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016)

Διοργανωτές

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

Συνεργασία

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)

Συνεργασία

ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Πρόσκληση Εργασιών

Τελευταία Νέα