Το Συνέδριο

ConfCentr2Το Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0” οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στην Κόρινθο στις 26-27 Μαρτίου 2016, στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος, Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη).

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνει παρουσιάσεις επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση και στη δια-βίου μάθηση που βασίζονται σε ανοιχτό περιεχόμενο και ανοιχτές παιδαγωγικές μεθόδους.

Η αποδconferencesοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα βασίζεται στην επιστημονική πρωτοτυπία και σημασία του αντικειμένου που μελετούν. Εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο αναμένεται να περιληφθούν, μετά από κρίση, σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και της Ηλεκτρονικής Μάθησης 2.0.