Πλατφόρμα Ανοικτών Μαθημάτων

Η Πλατφόρμα Ψηφιακών Ανοικτών Μαθημάτων (MOOCs) αξιοποιείται και υποστηρίζεται από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Tμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση και συντονισμό του Καθηγητή Αθανασίου Τζιμογιάννη.

Αξιοποιεί το Open eclass 3, ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, το οποίο ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.