Εκπαίδευση από απόσταση

Από ΤΚΕΠ wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Learning-with-Distance-Education.jpg
Η Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ) ή αλλιώς εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια μη συμβατική μέθοδος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από το ότι ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή αλλά επικοινωνεί μαζί του με διάφορους τρόπους. Λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα και στα πλαίσιά της εντάσσεται τόσο η διδασκαλία από απόσταση όσο κι η μάθηση από απόσταση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας τα οποία αποτελούν και τους κύριους λόγους που έχουν δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του πεδίου αυτού αλλά διακρίνεται, ακόμα, από ορισμένα μειονεκτήματα.

Η εκπαίδευση από απόσταση έρχεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές αλλαγές. Έχοντας ως γνώμονα το γεγονός ότι θέλουμε περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης αφού συνεχώς δημιουργούνται νέα επαγγέλματα και νέες μορφές εργασίας κι οι δυσκολίες προσαρμογής είναι έντονες, η ΕαΑ μπορεί να καλύψει την ανάγκη για εκπαίδευση αλλά και για επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Τα πλεονεκτήματά της μπορούν να τα γευτούν διάφορες ομάδες ανθρώπων.Η εκπαίδευση από απόσταση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

Προαπαιτούμενα της ΕαΑ, είναι:
• Ο εκπαιδευόμενος να έχει τη θέληση και το χρόνο να συμμετέχει σε μια τέτοια μορφή
εκπαίδευσης
• Σημαντικός είναι ο ρόλος του διδάσκοντα ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες
Η ΕαΑ εξελίχθηκε με το πέρασμα των χρόνων και η παροχή της συντελέστηκε με διάφορα μέσα. Κάνουμε, λοιπόν, λόγω για γενιές της ΕαΑ:
1η Γενιά: Μοντέλο δι’ αλληλογραφίας
2η Γενιά: Μοντέλο πολλαπλών μέσων
3η Γενιά: Μοντέλο τηλεμάθησης
4η Γενιά: Μοντέλο ευέλικτης μάθησης
5η Γενιά: Μοντέλο ευφυούς ευέλικτης μάθησης
Ο σχεδιασμός προγραμμάτων ΕαΑ είναι απαιτητικός και καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Το πιο γνωστό ελληνικό παράδειγμα ΕαΑ είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.


ΠΗΓΕΣ

Βεργίδης Δ., Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Λυκουργιώτης Α., Μακράκης Β., Ματραλής Χ., Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεσμοί και Λειτουργίες, Τόμος Α, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 1998, 1999.

Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ματραλής Χ., Παναγιωτακόπουλος Χ., Ανοιχτή κι εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό κι οι νέες τεχνολογίες,Τόμος Γ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1998,1999.

http://dlp.korinthos.uop.gr/modules/phpbb/viewtopic.php?course=UNDERG107&topic=1&forum=1

http://www.eap.gr/

http://www.eap.gr/view.php?artid=1763
http://www.eap.gr/view.php?artid=502
http://www.eap.gr/cat_index.php?catid=49
http://www.eap.gr/cat_index.php?catid=50
http://www.eap.gr/cat_index.php?catid=51
http://www.eap.gr/cat_index.php?catid=52
http://www.eap.gr/view.php?artid=487
http://www.eap.gr/view.php?artid=488
http://eeyem.eap.gr/
http://meae.eap.gr/

http://agogi.duth.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=73

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΓΚΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΦΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Υποστηρικτικές σελίδες
Θεματικές ενότητες
Εργαλεία