Βοηθητικά βίντεο

Από ΤΚΕΠ wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δείτε τα επόμενα βίντεο στα οποία γίνεται επίδειξη βασικών λειτουργιών του wiki:

Πίνακας περιεχομένων

Βασικές αρχές (διάρκεια 03:37)


Βασικές αρχές

Δημιουργία σελίδων (διάρκεια 04:24)


Δημιουργία σελίδων

Προσθήκη και επεξεργασία σελίδων (διάρκεια 04:28)


Προσθήκη και επεξεργασία σελίδων

Ανέβασμα εικόνων (διάρκεια 02:34)


Ανέβασμα εικόνων
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Υποστηρικτικές σελίδες
Θεματικές ενότητες
Εργαλεία