Αρχική σελίδα

Από ΤΚΕΠ wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Καλώς ήρθατε στο Wiki!

Οδηγίες εργασίας και συνεργασίας

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συνεργατική ανάπτυξη ενός wiki σχετικά με την Ηλεκτρονική Μάθηση. Το wiki θα έχει τη δομή μικρής εγκυκλοπαίδειας με συνοπτική περιγραφή όρων από το πεδίο της Ηλεκτρονικής Μάθησης που αναλύθηκαν στο μάθημα.


Πως θα δημιουργηθεί το wiki;

Θα χωριστείτε σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε φοιτητών. Σε κάθε ομάδα έχει ανατεθεί μια θεματική ενότητα, για την οποία θα δημιουργήσει μια σελίδα για κάθε αντικείμενο-λήμμα, δίνοντας μια επαρκή περιγραφή και σημαντικές πληροφορίες που το συνοδεύουν. Στόχος είναι κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει όσο το δυνατό περισσότερες σελίδες για τη θεματική της ενότητα. Για την υλοποίηση της εργασίας θα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα μέλη της ομάδας μέσω του εργαλείου συζήτησης (Συζήτηση), που ενσωματώνεται σε κάθε σελίδα. Η επικοινωνία γίνεται όπως σε ένα Forum, δηλαδή με ασύγχρονη συζήτηση και διαπραγμάτευση πάνω στο περιεχόμενο που θα αναρτηθεί σε κάθε σελίδα. Προτείνεται να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1η Εβδομάδα: Κάθε ομάδα καλείται να συζητήσει ηλεκτρονικά μέσα από το wiki και να αποφασίσει, σε πρώτη φάση, για τα λήμματα και, επομένως, το βασικό περίγραμμα σελίδων που θα δημιουργήσει για τη συγκεκριμένη ενότητα. Παράλληλα, κάθε μέλος της ομάδας προχωράει ατομικά σε αναζήτηση, συλλογή και αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών, τόσο από προτεινόμενες ηλεκτρονικές ή συμβατικές πηγές όσο και από άλλες πηγές στο Διαδίκτυο.

2η-9η Εβδομάδα: Κατά την περίοδο αυτή οριστικοποιείται το περιεχόμενο που θα περιληφθεί σε κάθε σελίδα λήμματος. Στη συζήτηση θα πρέπει να αναφέρονται και οι πηγές που χρησιμοποιούνται, έντυπες ή ηλεκτρονικές (περισσότερες από μία πηγές για κάθε λήμμα). Η εργασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Το περιεχόμενο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι αποτέλεσμα αντιγραφής από κάποια πηγή αλλά να προκύπτει μετά από σύνθεση, προσαρμογή και διαπραγμάτευση μέσα στην ομάδα.

Χρησιμοποιείστε σωστή έκφραση, ορθογραφημένα και άρτια κείμενα, με κατάλληλο ύφος και τρόπο γραφής που ταιριάζει σε μια πηγή πληροφοριών που δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο αναζητά σχετικές πληροφορίες.
Ο τίτλος κάθε σελίδας πρέπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες.
Μπορείτε να προσθέσετε στις σελίδες σας εικόνες, βίντεο και συνδέσμους σε διευθύνσεις ιστοσελίδων που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες, αναλύουν ή επιβεβαιώνουν όσα αναφέρονται στις σελίδες σας.
Κάθε μέλος μπορεί να προσθέτει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο κάθε σελίδας της ομάδας του, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιονδήποτε χώρο.
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το περιεχόμενο των σελίδων των συναδέλφων σας χωρίς δυνατότητα αλλαγών ή τροποποιήσεων.


Θεματικές ενότητες


Θεματική ενότητα 1: Ηλεκτρονική μάθηση Μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης

Θεματική ενότητα 2: Εκπαίδευση από απόσταση

Θεματική ενότητα 3: Ηλεκτρονική μάθηση 2.0 - Web 2.0
To λογισμικό MediaWiki εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και με τη ρύθμιση παραμέτρων θα βρείτε στους συνδέσμους: <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_localisation">Οδηγίες για τροποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας</a> και <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide">Εγχειρίδιο χρήστη</a>.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Υποστηρικτικές σελίδες
Θεματικές ενότητες
Εργαλεία