Μαζικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μάθημα «Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning)»


Μαζικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μάθημα «Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning)»

Εισαγωγικό Ερωτηματολόγιο Διδασκόντων


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Μαζικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μάθημα «Ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση»

Εισαγωγικό Ερωτηματολόγιο Διδασκόντων

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο Μαζικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μάθημα, το οποίο σχεδιάστηκε για να καλύψει τα ενδιαφέροντα και τις επιμορφωτικές ανάγκες διδασκόντων και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που θέλουν να ενισχύσουν τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, προκειμένου να εντάξουν πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στο έργο τους.

Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι να καταγραφούν οι απόψεις και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων. Απαντώντας θα μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη εικόνα, προκειμένου να ανταποκριθούμε, όσο το δυνατόν, καλύτερα και πιο αποτελεσματικά σε αυτές.

Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα αυθόρμητα, με την πρώτη εντύπωση που σας δημιουργείται. Δεν υπάρχουν «σωστές» και «λανθασμένες» απαντήσεις.

Το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε είναι ανώνυμο και σύμφωνο με τους κανόνες δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Αφού απαντήσετε στις ερωτήσεις, πατήστε Υποβολή για να οδηγηθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας

Συναδελφικά,

Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Εισαγωγικά

* Φύλο: 

Παρακαλώ επιλέξτε

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

* Ιδιότητα:
(Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

* Χρόνια διδακτικής εμπειρίας:

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

* Αξιολογείστε το επίπεδο ικανοτήτων χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: 

Παρακαλώ επιλέξτε

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

Προσδιορίστε ποιο/ποια περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιούσατε συστηματικά πριν την κρίση για να υποστηρίξετε τα μαθήματά σας.
Παρακαλώ επιλέξτε όσα από τα παρακάτω χρησιμοποιείτε συστηματικά:

Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει

Προσδιορίστε ποιο/ποια περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιούσατε κατά την περίοδο της κρίση για να υποστηρίξετε τα μαθήματά σας.
Παρακαλώ επιλέξτε όσα από τα παρακάτω χρησιμοποιείτε συστηματικά:

Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει

Μέρος 2ο

* Παρακαλώ επιλέξτε

  Διαφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Δεν έχω αποφασίσει Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα
Δεν θα επέλεγα να ασχοληθώ με την ηλεκτρονική μάθηση αν δεν υπήρχε η ανάγκη να διδάξω από απόσταση, λόγω της της πανδημίας.
Μέχρι τώρα, δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω στο εκπαιδευτικό μου έργο μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης από απόσταση
Η επιμόρφωσή μου στις μεθόδους της ηλεκτρονικής μάθησης είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από την πανδημία
Χρησιμοποιώ συστηματικά τεχνολογίες του Διαδικτύου για να προετοιμάσω τη δια ζώσης διδασκαλία μου (εκπαιδευτικό υλικό, πηγές για τους μαθητές κ.λπ.)
Χρησιμοποιώ συστηματικά τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης για να υποστηρίξω τα μαθήματά μου (π.χ. e-Class, e-me, Edmodo)
Χρησιμοποιώ συστηματικά τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης για να αναθέσω εργασίες στους μαθητές μου μετά το μάθημα στην τάξη (π.χ. e-Class, Google Docs)
Θεωρώ ότι ήμουν έτοιμος/η για την αναγκαστική διδασκαλία από απόσταση
H εμπειρία μου με την αναγκαστική διδασκαλία από απόσταση με προβλημάτισε για την παιδαγωγική της ηλεκτρονικής μάθησης

* Παρακαλώ επιλέξτε

  Διαφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Δεν έχω αποφασίσει Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα
Αντιμετώπισα τεχνικές δυσκολίες με τη χρήση της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στη διδασκαλία μου
Οι μαθητές μου είχαν δυσκολίες στη χρήση των εργαλείων τηλεδιάσκεψης
Ο διδακτικός χρόνος μέσω τηλεδιάσκεψης είναι επαρκής μόνο για την παρουσίαση του μαθήματο
Ο διδακτικός χρόνος μέσω τηλεδιάσκεψης είναι επαρκής, ώστε να συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές μου σε σύγχρονες συζητήσεις (ερωτήσεις, ανταλλαγή ιδεών κ.λπ.)
Αντιμετώπισα δυσκολίες να οργανώσω κατάλληλα τη διδασκαλία μου μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά οι μαθητές μου
Την περίοδο αυτή (της πανδημίας) χρησιμοποίησα συστηματικά στα μαθήματά μου και την ασύγχρονη πλατφόρμα (π.χ. e-Class, e-me, Edmodo)
Ανέθεσα στους μαθητές μου να συμμετέχουν σε ασύγχρονες εκπαιδευτικές συζητήσεις μετά τα μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης
Γνωρίζω πώς να καθοδηγήσω αποτελεσματικά τις εργασίες και τις συζητήσεις των μαθητών στην εικονική τάξη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μπορώ να σχεδιάσω ασύγχρονες ηλεκτρονικές συζητήσεις για τους μαθητές μου χρησιμοποιώντας το forum της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (π.χ. e-Class, e-me, Moodle)
Μπορώ να σχεδιάσω ασύγχρονες δραστηριότητες που να οδηγούν τους μαθητές μου να διερευνήσουν σε διαδικτυακές πηγές για να μελετήσουν ένα θέμα
Μπορώ να σχεδιάσω-να εντάξω στη διδασκαλία μου συνεργατικές δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν οι μαθητές μου από απόσταση
Μπορώ να σχεδιάσω-να εντάξω στη διδασκαλία μου μαθησιακές δραστηριότητες με εργαλεία του Ιστού 2.0 (πχ. Google Docs, blogs, wikis)
Πιστεύω ότι, μετά την εμπειρία διδασκαλίας από απόσταση (λόγω της πανδημίας), έχω ενισχύσει τις ικανότητές μου να εντάξω πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης στο εκπαιδευτικό μου έργο

* Παρακαλώ επιλέξτε

  Διαφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Δεν έχω αποφασίσει Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα
Η ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση δεν μπορεί να αναπληρώσει την δια-ζώσης διδασκαλία
Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι μια τάση της εποχής και δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στη μάθηση
Θεωρώ ότι η τηλεδιάσκεψη είναι απλά μια λύση για την εκπαίδευση στη σημερινή συγκυρία και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα στην εκπαίδευση
Θεωρώ ότι οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να ενισχύσουν την δια-ζώσης διδασκαλία
Πιστεύω ότι η πανδημία έχει διευρύνει-ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Πιστεύω ότι, μετά την πανδημία, θα επανέλθουμε στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό-γνωσιοκεντρικό σχήμα διδασκαλίας-μάθησης
Πιστεύω ότι, μετά την πανδημία, έχουν διαμορφωθεί νέες συνθήκες που ενισχύουν τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
Πιστεύω ότι, μετά την πανδημία, θα υπάρξουν αλλαγές στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές λόγω της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης
Πιστεύω ότι οι μαθητές/φοιτητές είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε περιβάλλοντα και τρόπους ηλεκτρονικής μάθησης
Πιστεύω ότι οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/φοιτητών
Χρειάζεται να μάθω περισσότερα για τους τρόπους αξιοποίησης στα μαθήματά μου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. e-Class, e-me, Moodle κ.λπ.)
Πιστεύω ότι οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να υποστηρίξουν μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις διδασκαλίας-μάθησης
Χρειάζεται να μάθω περισσότερα για τις μεθοδολογίες σχεδιασμού της ηλεκτρονικής μάθησης
Χρειάζεται να ενισχύσω τις παιδαγωγικές μου ικανότητες προκειμένου να αξιοποιήσω αποτελεσματικά τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης στο έργο μου
Χρειάζεται η αλληλεπίδραση-ανταλλαγή ιδεών με άλλους συναδέλφους, προκειμένου να αξιοποιήσω αποτελεσματικά τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης στο έργο μου

Μέρος 3ο

Δώστε συνοπτικά τις απόψεις σας, εστιάζοντας στους παράγοντες που εσείς θεωρείτε πιο σημαντικούς.

Αναφέρτε τις πιο σημαντικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζετε εσείς ατομικά, να εντάξετε τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης στο έργο σας

Αναφέρτε τους κύριους προβληματισμούς ή επιφυλάξεις σας για την ηλεκτρονική μάθηση στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να  εντάξουν ουσιαστικά τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης στο έργο τους.

 

 

Πατήστε Υποβολή για μετακίνηση στην πλατφόρμα του ανοικτού μαθήματος.