Μέλη

Στην ομάδα συμμετέχουν οι διδάκτορες:

Τσιόπελα Δήμητρα, Καθηγήτρια Πληροφορικής

Τσιωτάκης Παναγιώτης, Καθηγητής Πληροφορικής

 

και οι υποψήφοι διδάκτορες:

Αγγέλαινα Σοφία, Καθηγήτρια Πληροφορικής

Βραχνός Ευρυπίδης, Καθηγητής Πληροφορικής

Γιάτας Δημήτρης, Καθηγητής Πληροφορικής

Κούκης Νικόλαος, Φιλόλογος

Νικολαϊδης Παντελής, Φυσικός

Ρούσσινος Δημήτρης, Καθηγητής Πληροφορικής


Συντονιστής ομάδας
: Καθηγητής Τζιμογιάννης Αθανάσιος