Μέλη

Συντονιστής ομάδας: Καθηγητής Τζιμογιάννης Αθανάσιος

Τσιωτάκης Παναγιώτης, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Στην ομάδα συμμετέχουν, οι διδάκτορες:

Βραχνός Ευρυπίδης, Καθηγητής Πληροφορικής

Τσιόπελα Δήμητρα, Καθηγήτρια Πληροφορικής

και οι υποψήφοι διδάκτορες:

Αγγέλαινα Σοφία, Καθηγήτρια Πληροφορικής

Γιάτας Δημήτρης, Καθηγητής Πληροφορικής

Κούκης Νικόλαος, Φιλόλογος

Νικολαϊδης Παντελής, Φυσικός

Ρούσσινος Δημήτρης, Καθηγητής Πληροφορικής