Διοργάνωση Συνεδρίων

Η ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει διοργανώσει τα εξής επιστημονικά συνέδρια:

  • Πανελλήνιο Συνέδριο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0»
    (Κόρινθος, Μάρτιος 2016)
    http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016
  • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (Κόρινθος, Σεπτέμβριος 2010), http://korinthos.uop.gr/~hcicte10
  • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» (Κόρινθος, Οκτώβριος 2005), http://korinthos.uop.gr/~didinf05
  • 5th ICTATLL: Workshop “ICT in Analysis, Teaching and Learning of Languages” (Korinthos, 10-11 Sept. 2009), http://www.ictatll.org