Ημερίδα Διδασκαλίας Πληροφορικής

«Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Κόρινθος, 25/5/2013

Διοργάνωση

Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σκοπός
Σκοπός της Ημερίδας είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω στις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης για τις ΤΠΕ και την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στοχεύει να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης, την ανταλλαγή ιδεών και τη διαπραγμάτευση πρακτικών και προσεγγίσεων που αφορούν στη σύγχρονη διδασκαλία αντικειμένων πληροφορικής και ΤΠΕ στα σχολεία.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής – ΗΚΕΠ.

Αφίσα Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις της Ημερίδας ή μεταφορτώστε το σε αρχείο

Δείτε τις περιλήψεις των εισηγήσεων

 

Χώρος
1ος όροφος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Η Ημερίδα απευθύνεται:

 • Στους εκπαιδευτικούς της ΗΚΕΠ
 • Σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής
 • Σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων

 

Θεματικές περιοχές

 • Εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες για τη διδασκαλία των ΤΠΕ και της Πληροφορικής
 • Εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες για τη διδασκαλία του προγραμματισμού
 • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Αξιοποίηση της πύλης του Ψηφιακού Σχολείου στη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Το ψηφιακό αποθετήριο ‘Φωτόδεντρο’ και η διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Ιστού 2.0
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής

 

Εγγραφή – Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Η εγγραφή και παρακολούθηση της Ημερίδας είναι ελεύθερη. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή με χρήση της σχετικής φόρμας έως τις 23/5/2013

 

Επιτροπή Οργάνωσης

Παναγιώτης Τσιωτάκης
Σοφία Αγγέλαινα
Ευριπίδης Βραχνός
Δημήτριος Γιάτας
Δημήτριος Ρούσσινος
Δήμητρα Τσιόπελα
Αθανάσιος Τζιμογιάννης

 

Πληροφορίες

Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19