Имената на секциите на този Уеб Куест

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Σελίδα Εκπαιδευτικού

Συζήτηση και σχόλια για την Ιστοεξερεύνηση help

IO4 GREENSKILLS4VET PROJECT

 

Заглавие: Администрация на лекарствата

Степен: Професионално обучение

Обхват на темата: Здравеопазване

Дата на публикуване: 2018/03/09

Web quest автор: ASPETE, гр. Патрас  http://greenskillsaspete.weebly.com/

За контакт: http://greenskillsaspete.weebly.com/epsilonpiiotakappaomicroniotanuomeganuiotaalpha.html

Образователна институция: ASPETE Патрас, Гърция

 

 На гръцки:  http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/introduction.php?wq=1841

На английски:  http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/teachers.php?wq=1839

 

 

За да продължите, отидете на http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/introduction.php?wq=2341

 

Страница на проекта: http://www.greenskills4vet.eu/

 

 

 

Συζήτηση και σχόλια για την Ιστοεξερεύνηση help
Η ιστοεξερεύνηση δεν έχει κλειδωθεί με κωδικό εκπαιδευτικού.