"Περνά ή δεν περνά... ηλεκτρικό ρεύμα;"

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Δραστηριότητα

                 Ώρα για δράση!!!

 

Χωριστείτε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και ετοιμαστείτε για έρευνα!

Μπείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα :

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_el.jnlp

Με τη βοήθεια του προσομοιωτή κάθε ομάδα θα κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.