Διαχείριση φαρμάκων

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Δραστηριότητα

Θα αναπτυχθούν  κάποιες δραστηριότητες από την πλευρά των μαθητών. Ορισμένες από αυτές θα γίνουν σε μικρές  ομάδες, άλλες σε επίπεδο τάξης και κάποιες άλλες ατομικές. Κεντρικό στοιχείο είναι η αναζήτηση πληροφοριών μέσα από στοχευμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου, η επεξεργασία του υλικού σε επίπεδο ομάδων και σε επίπεδο τάξης  και η δημιουργία ενός διδακτικού χάρτη  (πόστερ) από τους μαθητές.

 

 

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.