Διαχείριση φαρμάκων

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Πηγές-Μέσα

 1. Διαχείριση οικιακών φαρμάκων στην Ελλάδα (Έρευνα Givmed)
 2. Οδηγίες για την ανακύκλωση και καταστροφή φαρμακευτικών προϊόντων
 3. Ανακύκλωση φαρμάκων
 4. Το Κοινωνικό Φαρμακείο ως δομή
 5. Κοινωνικό Φαρμακείο και Γιατροί του Κόσμου
 6.  Τι κάνουν οι Έλληνες τα φάρμακα που λήγουν ή περισσεύουν
 7. Φάρμακα και περιβάλλον
 8. Συμβουλές για τα αντιβιοτικά
 9. Ανακύκλωση φαρμάκων μέσω των φαρμακείων
 10. Οι κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών
 11. Ανακύκλωση φαρμάκων και Γιατροί του Κόσμου
 12. Το Υπουργείο Υγείας ενθαρρύνει τη χρήση των πράσινων κάδων των φαρμακείων
 13. Αλόγιστη χρήση φαρμάκων: Κίνδυνοι και χρήσιμες οδηγίες
 14. Ατομική διαχείριση των φαρμάκων
 15. Οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση και προτείνουν

 

 

 

16.