Ιστορία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Εισαγωγή

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δουλεύετε σε ένα Μουσείο Τεχνολογίας ως ξεναγοί και θα πρέπει να δώσετε πληροφορίες στους επισκέπτες του μουσείου για έναν από τους παρακάτω μηχανισμούς που είναι πρόγονοι των σημερινών ηλεκτρονικών υπολογιστών:

Αβάκειο

Κλεψύδρα

Μηχανισμός Αντικυθήρων

Πασκαλίνα

ο Αργαλειός του Ζακάρ

οι Μηχανές του Babbage

MARK 1

ENIAC

EDVAC & Φον Νόυμαν