Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Εισαγωγή

Στις μέρες μας παιδιά ολοένα και μικρότερης ηλικίας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, χωρίς να υπάρχει συνεχώς η κατάλληλη επίβλεψη από κάποιον ενήλικα. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές, που παιδιά σε αυτές τις ανέλεγκτες περιηγήσεις τους έχουν εκφοβιστεί διαδικτυακά. Δημιουγείται λοιπόν η ανάγκη και τα παιδιά να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιου είδους εκφοβισμό. Γι αυτό το λόγο χρειάζεται να ενημερωθείς για το τί είναι, πως εκδηλώνεται και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Μια καλή αρχή είναι να παρακολουθήσεις το παρακάτω βίντεο. (15 λεπτά)

 

ή

https://www.youtube.com/watch?v=34y2FTtpB6Q