Η Ευρωπαϊκή Ενωση

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε παιδιά!

Μάθαμε για την οργάνωση και τη λειτουργία του ελληνικού κράτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας  ως Έλληνες πολίτες.

Καθώς η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός  από Έλληνες πολίτες είμαστε και Ευρωπαίοι πολίτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Τι γνωρίζεις όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Είσαστε έτοιμοι για ένα ταξίδι  γνώσης στην Ευρώπη με τη χρήση του διαδικτύου (ιστοεξερεύνηση) ώστε να ανακαλύψετε πολλά  ενδιαφέροντα πράγματα  για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα εποικοδομητικό και ευχάριστο τρόπο;

Ετοιμαστείτε για το ταξίδι! Φύγαμε!