ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Εισαγωγή


ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

 

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε ζώα τα οποία βρίσκονται <<υπό εξαφάνιση>>. Τι σημαίνει άραγε αυτό;

<<Υπό εξαφάνιση>> βρίσκονται τα ζώα εκείνα που κινδυνεόυν να εξαφανιστούν σε μερικά χρόνια, λόγω των ενεργειών του ανθρώπου.

Εμείς θα ερευνήσουμε τα παρακάτω