Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Εισαγωγή

         
                                                              Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ         Η Ακρόπολη συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής ιστορίας, γι' αυτό επιλέξαμε να αποτελεί το θέμα εργασίας των μαθητών. Μ' αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη θρησκεία, θα γνωρίσουν τα ήθη των προγόνων μας και θα καλλιεργηθεί η αγάπη για το παρελθόν. Πρόσφατα ιδρύθηκε το σύγχρονο μουσείο της Ακρόπολης και με αφορμή ένα επίκαιρο άρθρο σχετικό με τα μνημεία του Παρθενώνα η ενασχόληση με το θέμα θα ωφελήσει πολύ τους μαθητές. Στόχος είναι να δημιουργηθούν κίνητρα μέσω της γνώσης και ενασχόλησης με το αντικείμενο και την έρευνα πληροφοριών και έπειτα να ολοκληρωθεί το project με βιωματική και άμεση εμπειρία.