Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Τίτλος: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Ερευνητική Εργασία ΓΕΛ

Ημερομηνία αποθήκευσης: 2014/11/30

Δημιουργός ιστοεξερεύνησης: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επικοινωνία: dmich79@sch.gr

Εκπαιδευτικός φορέας: ΥΠΕΠΘ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διεύθυνση ιστού: http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=912