Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο φυσικό περιβάλλον και την υγεία, μια μελέτη περίπτωσης με χρήση εργαλείων ρομποτικής.

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Τίτλος: Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο φυσικό περιβάλλον και την υγεία, μια μελέτη περίπτωσης με χρήση εργαλείων ρομποτικής.

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Ερευνητική Εργασία ΓΕΛ

Ημερομηνία αποθήκευσης: 2012/11/19

Δημιουργός ιστοεξερεύνησης: Γιάτας Δημήτρης

Επικοινωνία: dyiatas@gmail.com

Εκπαιδευτικός φορέας: Δευτεροβάθμια

Διεύθυνση ιστού: http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=161