Διαχείριση φαρμάκων

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Συμπέρασμα

 

 

 

 

Η ίδια η διαδικασία με την εφαρμογή των ομάδων έδινε την διάσταση της ανατροφοδότησης μαθητών και εκπαιδευτικού.

Η πρώτη διδακτική ώρα με την υποστήριξη του βίντεο και του άρθρου δημιούργησε μεγάλη αλληλεπίδραση. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σχολιάζοντας και ανέδειξαν τις έννοιες της "ανακύκλωσης" της "οικονομίας".

Η δεύτερη διδακτική ώρα είχε πιο αναστοχαστικό χαρακτήρα.