Περιβλλον Δυναμικς Οπτικοποησης Αλγορθμων (DAVE)

Το λογισμικ Dynamic Algorithm Visualization Environment, υποστηρζει διαδικασες δυναμικς οπτικοποησης αλγορθμων και χει ως στχο την υποστριξη των μαθητν στε να οικοδομσουν αποτελεσματικς αναπαραστσεις για βασικς προγραμματιστικς ννοιες, δομς και αλγορθμους.
Το DAVE δνει τη δυναττητα στον μαθητ/τρια να πειραματιστε με την οπτικοποηση του αλγορθμου που επιθυμε (ταξινμηση, αναζτηση, συγχνευση), τροποποιντας βασικ σημεα του κδικ του, με απτερο σκοπ να μπορε να ανιχνεσει τα λθη του μσω οικεων αναπαραστσεων που προκπτουν απ την οπτικοποηση. Επιπλον, χει τη δυναττητα να επικεντρωθε στα σημαντικ χαρακτηριστικ κθε αλγορθμου και χι στις τεχνικς λεπτομρειες της χρησιμοποιομενης γλσσας προγραμματισμο. Η προτεινμενη προσγγιση απ να ανοικτ εκπαιδευτικ λογισμικ οπτικοποησης-προσομοωσης αλγορθμων, πως εναι το DAVE, δνει μφαση στον παιδαγωγικ σχεδιασμ της μθησης του προγραμματισμο και στη μετατπιση απ το συντακτικ-τεχνικ μρος στην καλλιργεια δεξιοττων επλυσης προβλημτων.

Οι γραφικς αναπαραστσεις που επιλχθηκαν εναι ττοιες στε να αναδεικνουν τα ιδιατερα χαρακτηριστικ κθε αλγορθμου, τα οποα εναι δσκολο να οικοδομσουν να προσεγγσουν οι μαθητς.

Αλγριθμοι Ταξινμησης

 1. Ταξινμηση Ευθεας Ανταλλαγς (Φυσσαλδα) [Bubble Sort]

 2. Εισαγωγ ενς στοιχεου σε ταξινομημνο πνακα

 3. Ταξινμηση Εισαγωγς (Διδακτικ κδοση) [Insertion Sort]

 4. Ταξινμηση Εισαγωγς (Πρακτικ κδοση)

 5. Ταξινμηση Επιλογς (Selection Sort)

 6. Διαχωρισμς Πνακα (Αρχικ βμα της Γργορης Ταξινμησης)

 7. Γργορη Ταξινμηση ( Quick Sort)

 

Αλγριθμοι Αναζτησης

 1. Αναζτηση σε μορφ παιγνου σε ταξινομημνο πνακα

 2. Αναζτηση σε μορφ παιγνου σε πνακα δο διαστσεων ταξινομημνο κατ γραμμς

 3. Σειριακ Αναζτηση (Linear Search)

 4. Δυαδικ Αναζτηση (Binary Search) (English version)

 

λλοι Αλγριθμοι Επεξεργασας Πινκων

 1. Συγχνευση δο ταξινομημνων πινκων (English version)


δεια Creative Commons
Το λογισμικ DAVE χορηγεται με δεια Creative Commons Αναφορ Δημιουργο - Μη Εμπορικ Χρση - Παρμοια Διανομ 4.0 Διεθνς .

Ευριπδης Βραχνς, 2015