You are here: Home » Χωρίς κατηγορία » Ψηφιακός Γραμματισμός

Ψηφιακός Γραμματισμός

Ο γραμματισμός αποτελεί ένα σχετικά νέο όρο στο ελληνικό λεξιλόγιο και, ενώ οριζόταν παραδοσιακά ως απλώς  ή γενικά η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής είναι ευρύτερος από αυτό. Πρόκειται για μετάφραση του αγγλικού όρου literacy, που έχει επίσης αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα ως εγγραμματοσύνη και ο οποίος δεν αναφέρεται απλά στην ικανότητα για ανάγνωση και γραφή. Η έννοια «γραμματισμός» αφορά τη δυνατότητα του ατόμου  να ταυτίζει, να καταλαβαίνει, να ερμηνεύει, να δημιουργεί, να επικοινωνεί, να υπολογίζει και να χρησιμοποιεί εκτυπωμένο ή γραπτό, γλωσσικό ή εξωγλωσσικό υλικό. Έτσι τα άτομα γίνονται ικανά να πετυχαίνουν τους στόχους τους, να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους και να είναι πλήρως μέλη της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας.

Η έννοια του γραμματισμού όμως επεκτείνεται και προσαρμόζεται στις εκάστοτε εξελίξεις στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της κοινωνίας γενικότερα. Από την επέκταση της έννοιας του γραμματισμού δεν μπορεί να μείνει έξω ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου επικοινωνιακού τοπίου, ο ψηφιακός γραμματισμός καθώς η ευρεία διάδοση των ΤΠΕ αναδεικνύουν μια νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων.

Τι ορίζεται όμως ως ψηφιακός γραμματισμός και γιατί κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και απαραίτητος;;;

Ο τεχνολογικός ή διαφορετικά ψηφιακός γραμματισμός συζητείται εδώ και πολλά χρόνια στη βιβλιογραφία Με τον όρο ψηφιακό γραμματισμό (ITC literacy) περιγράφεται  η γνώση του τί είναι τεχνολογία, πώς δουλεύει, τι σκοπούς εξυπηρετεί ώστε να προάγεται η μάθηση, η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Επίσης, ο ψηφιακός γραμματισμός συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, εργαλείων επικοινωνιών και δικτύων, για να προσεγγίζουμε, να διαχειριζόμαστε, να ολοκληρώνουμε, να αξιολογούμε και να δημιουργούμε πληροφορίες έτσι ώστε να λειτουργούμε στην κοινωνία της πληροφορίας. Ακόμη με τον όρο ψηφιακός γραμματισμός εννοούμε την ικανότητα οργάνωσης, κατανόησης, αξιολόγησης και ανάλυσης πληροφοριών και κατασκευής νοημάτων μέσω της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας  καθώς και τις κοινωνικά τοποθετημένες πρακτικές που υποστηρίζονται από δεξιότητες, στρατηγικές και στάσεις που καθιστούν δυνατή την αναπαράσταση ή την κατανόηση ιδεών μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων.   Το τεχνολογικά εγγράμματο άτομο πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται τη φύση και τον ρόλο της τεχνολογίας, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των τεχνολογικών συστημάτων καθώς και να είναι ικανό να εκτιμά τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία. Ο τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται επιθυμητό προσόν για όλα τα άτομα, καθώς η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ, ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας , σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης καθιστούν τον ψηφιακό γραμματισμό γνωστικο-μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον γλωσσικό γραμματισμό.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι μαθητές, μελλοντικοί πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, να είναι τεχνολογικά εγγράμματοι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για προσωπικούς, εκπαιδευτικούς και μελλοντικά επαγγελματικούς σκοπούς.

8 Comments

  1. Είναι τόσο σημαντική, πλέον, η ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας, όποια μορφή κι αν λαμβάνει, που, γίνεται προσπάθεια να την αποκτήσουν όχι μόνο τα νεαρά άτομα, αλλά ακόμα κι οι ηλικιωμένοι!Όπως αναφέρθηκε σε άλλο άρθρο, στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να χειρίζονται κινητά και Η/Υ.

  2. Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τους μελλοντικούς πολίτες του κόσμου. Οι δυνατότητες και οι επιλογές που προσφέρει πια η τεχνολογία έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αυτό το άρθρο με έκανε να θυμηθώ ένα άρθρο του Prensky για τους Digital Natives και Immigrants που είχαμε αναφέρει στα πρώτα μαθήματα με τον κ. Τζιμογιάννη. Πραγματικά δεν είναι μόνο οι μαθητές που πρέπει να επενδύσουν στον ψηφιακό γραμματισμό αλλά όλοι μας που θέλουμε να είμαστε πολίτες του κόσμου!!!0

  3. Ο Μ. Δερτούζος (1998) αναφέρει ότι η πληροφορική επανάσταση θα έχει την ίδια επίδραση με την βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιων.!! Στην Κοινωνία της Πληροφορίας καιτης Γνώσης ο ψηφιακός εγγραμματισμός αποτελεί βασική δεξιότητα την οποία καλούνται να αναπτύξουν όχι μόνο οι μικροί μαθητές αλλά και άνθρωποι όλων των ηλικιών και των επαγγελμάτων. Ο ψηφιακός γραμματισμός δεν περιλαμβάνει μόνο λειτουργικές δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης ενός υπολογιστή ή ενός συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού, όπως πολλοί θεωρούν.Είναι κάτι πολύ περισσότερο από την πρόσβαση ή την απλή χρήση ενός υπολογιστή. Είναι η συνεργασία, η ασφάλεια και η αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι η πολιτισμική και κοινωνική συνειδητοποίηση και κατανόηση. Είναι η δημιουργικότητα. Ψηφιακός γραμματισμός είναι η γνώση του πότε και γιατί οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι κατάλληλες και χρήσιμες για την επίτευξη ενός στόχου και πότε δεν είναι.

    • Αν λοιπόν θέλουμε να εξετάσουμε τον ψηφιακό γραμματισμό ολοκληρωμένα νομίζω ότι αναπόφευκτατίθενται και ζητήματα ηθικής.

  4. Ο ψηφιακός γραμματισμός θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη γοητευτική χρήση του, γι αυτό είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια διαφορετική κατεύθυνση σε παρωχημένα σχήματα και εκπαιδευτικές μεθόδους.

  5. H τεχνολογία έχει επιφέρει θεμελιακές αλλαγές σε όλους τους τομείς, τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Συνεπώς, ο μαθητής από την αρχή της σχολικής του ζωής θα πρέπει να εξοικειώνεται με τις πολιτισμικές πρακτικές των νέων τεχνολογιών, να του δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιεί τις εμπειρίες και δεξιότητές του, που έχει αποκτήσει από το περιβάλλον του, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με τη λειτουργικότητά των ΤΠΕ.

  6. Ο ψηφιακος γραμματισμος ειναι ενα θεμα ομπρελα που περικλυει πολλα απο τα ζητηματα που αγγιχτηκαν σε προγουμενα αρθρα. Ειναι κατι προαπαιτουμενο για την ορθη χρηση των νεων τεχνολογιων. Αν αναλογιστουμε την πληθωρα των δεδομενων που διαχεονται στα ηλεκτρονικα μεσα και τις αναριθμητες πληροφοριες που φτανουν στις προσωπικες μας συσκευες, το ενδεχομενο της απουσιας ενος τεχνολογικα εγγραματου πολιτη ειναι πραγματικα εφιαλτικο. Ειναι ζητημα ζωτικης σημασιας οχι μονο για την εκπαιδευση αλλα και για την καθημερινοτητα.

  7. Ωραίο και ενδιαφέρον αρθρο. Ο αποδοτικότερος τρόπος εξοικείωσης των μαθητών με ψηφιακές δεξιότητες που θα οδηγήσουν στον ψηφιακό γραμματισμό τους είναι η παραγωγή και η δημιουργία δικών τους αυθεντικών ψηφιακών σχεδίων εργασίας αλλά και η παρακίνηση και η καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό ώστε να αντιμετωπίζουν κριτικά και τα ψηφιακά προϊόντα του διαδικτύου.

Γράψτε απάντηση